Sdružení pro obnovu historických památek o.s.

Hlavním cílem našeho sdružení je snaha o zachování historických památek

všeho druhu v co nejzachovalejším stavu pro příští generace.

Za tímto účelem pořádáme sbírky darů pro obnovu konkrétních historických památek.

Naším sídlem je zámek ve Zbenicích nedaleko Příbrami.
V současné době probíhá sbírka na jeho rekonstrukci.

Předsedou sdružení je restaurátor pan Jiří Češka, který dohlíží na to,
aby rekonstrukce proběhly v řádné kvalitě i ve spolupráci s příslušnými úřady.

Našim dárcům sdružení nabízí za poskytnutí finančních darů
veřejnou reklamu odvíjející se od výše jejich příspěvku.

Jedná se o zveřejnění v tisku, na reklamních bilbordech,
ve veřejných sdělovacích prostředcích, formou vydávání poštovních pohlednic
a po dokončení rekonstrukce také možnost pořádání výročních schůzí
v reprezentačních prostorách zámku.
Dále pořádání letních i zimních rekreací
a to vše pouze za režijní poplatky.
V neposlední řadě bude na nádvoří zámku umístěna kamenná deska cti
s vytesanými jmény všech přispěvovatelů.

Objekt bude rekonstruován tak,
aby obsahoval veřejně přístupnou sbírku restaurovaných starožitností a kuriozit,
dále konferenční sál ve stylu hodovní síně,
stylové restaurační zařízení ve sklepeních zámku,
několik bytových jednotek v podkroví a v  neposlední řadě restaurátorské dílny.

Po, jak věříme po zdárné rekonstrukci tohoto objektu
přistoupíme k vytipování dalších podobných historicky vysoce hodnotných staveb
a pokusíme se o další rekonstrukce.

Ačkoliv je naše země malá přesto zní vzešla řada významných vědců  a umělců,
jejich odkaz často vidíme i v našich památkách
proto je naší povinností je chránit pro ty co přijdou po nás.


 Jiří Češka - předseda sdružení


Cíle činnosti:
Posláním Sdružení pro obnovu historických památek, o.s. (SPOHP, o.s.)
je sdružovat majitele historických objektů, sběratele historických památek vůbec,
nebo s nimi úzce spolupracovat za účelem zprostředkování 
a zajišťování odborné a restaurátorské péče.
 
Cílem této činnosti  je snaha o zachování historických památek všeho druhu
v co nejzachovalejším  stavu pro příští generace.
 
 • V souladu s dosaženými výsledky šířit v rámci členské základny teoretické i praktické znalosti
  a zkušenosti ze všech oborů péče o historické památky formou přednášek,
  poradenskou činností,pořádáním výstav a zveřejňováním dosažených výsledků.
 • Spolupracovat s muzei
  v jejichž depozitáři se nacházejí umělecké historické předměty,
  a to za účelem průběžného rozšiřování znalostí v oblasti historie,
  zvyšování znalostí tvorbě, péči a restaurátorství historických uměleckých děl svých členů.
 • Spolupracovat při reprezentaci České republiky nejen na evropské úrovni
  v oblasti informací o historických památkách vůbec.
 • Za tím účelem spolupracovat se zahraničními subjekty
  stejného odborného zaměření a zájmu.
 • Organizace sbírek darů za účelem realizace obnov konkrétních historických objektů.


 
Členství: 
Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.
 
Dva druhy členství:
 • Čestný člen – fyzické i právnické osoby,
  které vlastní historický objekt nebo historickou sbírku.
 • Přítel sdružení - fyzické i právnické osoby,
  které v průběhu kalendářního roku přispějí
  na fond obnovy historických objektů částkou minimálně 10.000,- Kč
 • Naši odborníci
 • POPTÁVKA : Finanční příspěvky

 

Také se Vám zdá, že platíte příliš vysoké daně?
Máme pro Vás řešení!
Pořádáme sbírky darů pro obnovu konkrétních historických objektů.
O částky, které věnujete našemu sdružení,  si můžete snížit Váš daňový* základ.
Navíc našim dárcům sdružení nabízí za poskytnutí finančních darů veřejnou
reklamu odvíjející se od výše jejich příspěvku.
Jedná se např. o zveřejnění v tisku,na reklamních bilbordech,
ve veřejných sdělovacích prostředcích.

                
                
Podmínky pro daňovou uznatelnost darů upravuje:
 
§15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb (pro fyzické osoby)

Hodnota daru – hodnoty všech poskytnutých darů
ve zdaňovacím období musí činit alespoň 1.000,- Kč
a zároveň maximálně lze odečíst 10% ze základu daně fyzických osob
a § 20 odst. 8 (pro právnické osoby)
 hodnota jednoho daru činí alespoň 2000 Kč.

V úhrnu lze odečíst  nejvýše 5 %
ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmu. 
 

 
SLUŽBY, PŘEDMĚTY A MATERIÁL:
vše co je spojené s rekonstrukcí budov,
zahrad i parků, tj. materiál, nástroje i pracovní síly

 

 Adresa:
Zbenice čp.1-Zámek
Pošta Mílin u Příbrami
PSČ - 262 31
Bankovní spojení:
000000-0149201329/0800
e-mail:  sdruzeniproobnovupamatek@seznam.cz
ICQ: 362558326
SKYPE: sdruzeniproobnovupamatek
Jiří Češka – mobil: 603 542 878
http://restaurator-ceska.mypage.cz/
jiriceska@seznam.cz
ICQ: 416886970
SKYPE: zamekZbenice
MSN: zamekzbenice@windowslive.com

logo.jpg
Prezentace SPOHP ke stažení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one